Privacy Desk Alert - juni 2016

De nieuwe Europese Privacy Verordening is op 25 mei 2016 van toepassing geworden en heeft directe werking in alle EU-lidstaten.

De Verordening geeft een ieder die persoonsgegevens verwerkt twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op de naleving van deze nieuwe Verordening: na die periode moeten alle bedrijven en overheden hun bestaande processen in lijn hebben gebracht met de nieuwe regelgeving. Op uiterlijk 6 mei 2018 moeten de EU-lidstaten hun huidige wetgeving (zoals in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens) hebben aangepast aan de nieuwe Verordening.

Lees hier het volledige bericht.
10.06.2016 | Sophie den Held, Privacy Desk Alert - juni 2016.
kennis