Privacy Desk Alert - januari 2017

Computer vs. mens: wie is in charge van uw gegevens?

De nieuwe Privacy Verordening is met een overgangstermijn van twee jaar van toepassing met ingang van 25 mei 2018 en vervangt de oude privacyrichtlijn uit 1995. De Nederlandse overheid heeft op 9 december jl. de conceptversie van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming gepubliceerd. Het doel van de Verordening is versterking en uitbreiding van privacyrechten. Consumenten en bedrijven worden zich steeds bewuster van het belang van deze groep bijzondere gegevens en de rechten en verplichtingen die in het kader van privacy op hen rusten.

Lees hier het volledige artikel.
02.01.2017 | Sophie den Held, Privacy Desk Alert - 2 januari 2017.
kennis