Preventieve ontslagtoets in de Nederlandse Antillen reeds afgeschaft

"Preventieve ontslagtoets in de Nederlandse Antillen reeds afgeschaft", Nederlands Juristenblad.
15.02.2001 | Georg van Daal, NJB 2001 / nr. 30.
kennis