Partijwisseling, schorsing en hervatting tijdens het geding

‘Partijwisseling, schorsing en hervatting tijdens het geding. Enkele beschouwingen naar aanleiding van HR 27 mei 2005, NJ 2006/598, m.nt. HJS’.

Op 14 juli 2006 heeft de Hoge Raad eindarrest gewezen in een zaak tussen Van der Graaf Waalwijk B.V.
(Van der Graaf Waalwijk) en Philip Morris Holland B.V. (Philip Morris). Daarmee is een einde gekomen aan ruim veertien jaar procederen omtrent een partij sigaretten die tijdens een transport is gestolen.

Lees hier het volledige artikel.
03.03.2007 | M. den Besten, WPNR 6700 (2007), p. 189-194.
kennis