Opzeggen huurovereenkomst onbebouwde grond

Bij de beëindiging van huurovereenkomsten van onbebouwde grond, die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, geldt als hoofdregel art. 7:228 lid 2 BW, waarin staat dat de overeenkomst kan worden opgezegd. Daarbij moet een opzegtermijn van minimaal een maand worden gehanteerd. In beginsel biedt de enkele wens om de huurovereenkomst te beëindigen voldoende grond voor deze opzegging. In het onderhavige arrest maakt de Hoge Raad een uitzondering op deze hoofdregel: soms is opzegging alleen mogelijk als daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat.

Klik hier voor het artikel.
26.04.2012 | Aemile van Rappard en Myrte Berkvens, Huurrecht 2012 / nr. 4, p. 15-17.
kennis