Oplevergebreken en -schade: wie betaalt wat?

Zeer regelmatig ontstaan geschillen over de oplevering van bedrijfsruimte bij het einde van de huur. Vaak ontstaat discussie over de verwijdering van vloerbedekking, tussenmuren, pantry's, systeemplafonds en het herstellen van gebreken. In deze bijdrage komt aan de orde voor wiens rekening deze kosten komen.

Klik hier voor het artikel.
28.06.2012 | Aemile van Rappard en Myrte Berkvens, Huurrecht 2012 / nr. 6, p. 12-14.
kennis