Onderhuur van bedrijfsruimte

In deze bijdrage zal worden ingegaan op de wettelijke bepalingen en op veel voorkomende contractuele bepalingen die een rol spelen bij het aangaan en het beëindigen van de onderhuurovereenkomst van een bedrijfsruimte. Ook zullen de gevolgen van onderverhuur zonder toestemming van de verhuurder worden besproken. De bij de huur van woonruimte geldende (afwijkende) bepalingen komen in deze bijdrage niet aan de orde.

Klik hier voor het artikel.
18.06.2015 | Myrte Berkvens, Huurrecht 2015 / nr. 3.
kennis