Onderaanneming in rechtsvergelijkend perspectief

Enkele rechtsvergelijkende opmerkingen aan de hand van inleidingen die werden gehouden tijdens een studiedag in november 1990 te Leuven.
27.08.1993 | Frank Schaaf, Bouwrecht 1993, p. 189-196.
kennis