Noot bij uitspraak van de Afdeling van 27 juli 2016 over de verjaring van de mogelijkheid tot invordering van dwangsommen door een bestuursorgaan

Uitspraak, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 27-07-2016; ECLI:NL:RVS:2016:2088, met noot van M. van de Loo en J.J.R. Lautenbach.

Klik hier voor de uitspraak. 
27.07.2016 | Noot van Mickie van de Loo en Jolize Lautenbach, de Gemeentestem 2016 / 131, p. 1-11.
kennis