Noot bij Uitspraak: Beroepsaansprakelijkheid. Rechtsbijstandverzekeraar.

Noot van Marieke van der Keur bij uitspraak: 'Beroepsaansprakelijkheid. Rechtsbijstandverzekeraar. Verzuimen te wijzen op verjaringstermijn'.

Een rechtsbijstandsverlener dient zijn cliënt vóór sluiting van het dossier op het bestaan van de korte verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW te wijzen en op de mogelijkheid van sluiting.

Klik hier voor de uitspraak.
26.04.2012 | Marieke van der Keur, JIN Geannoteerd 2012 / nr. 62, p. 410-414.
kennis