Naar een nieuwe balans bij de toedeling van kosten van een procedure?

15.03.2004 | Jan Ekelmans, De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer, Kluwer 2004, p. 141-166
kennis