Muziek is een verbindende factor

Interview met Derk Rijpma.
01.03.2016 | D. Rijpma, Symphonic Magazine voorjaar 2016, p 27.
kennis