Motivering van besluiten moet beter!

Als bestuursrechtadvocaat begeleidt Anita Nijboer overheden en projectontwikkelaars bij complexe gebiedsontwikkelingsprojecten, de realisatie van scholen, kantoren, milieu-inrichtingen. Vrijwel bij iedere zaak die zij behandelt, loopt zij aan tegen onvoldoende of geheel niet gemotiveerde gemeentelijke besluiten. En dat terwijl het niet nauwkeurig opstellen en motiveren van een besluit grote financiële consequenties kan hebben voor een gemeente.

Klik hier voor het artikel.
19.12.2013 | A. Nijboer, RO-magazine 2013 / nr. 12, p. 36-37.
kennis