Meer flexibiliteit gewenst, kanttekeningen uit de juridische praktijk

Anita Nijboer pleit voor meer flexibiliteit bij het gebruik van de Ladder voor duurzame verstedelijking, waarbij het verplichte REO advies zo snel mogelijk moet worden afgeschaft.

Klik hier voor het artikel in het RO-magazine van april; tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu.
05.04.2015 | Anita Nijboer, RO-magazine 2015 / nr. 4, p. 17-18.
kennis