Meer duidelijkheid over toepassing relativiteitsbeginsel

De overheid probeert met bestemmingsplannen en andere juridische instrumenten veelal economisch te sturen op wenselijk geachte ruimtelijke ontwikkelingen. Dat is van alle tijden. Ook dat concurrenten proberen via juridische procedures te voorkomen dat nieuwe bedrijven zich vlakbij vestigen om hen klanten af te snoepen. Afgelopen jaar was er een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die de mogelijkheden daarvoor aanzienlijk beperken.

Klik hier voor het artikel.
18.12.2015 | Jolize Lautenbach, ROm 2015 / nr. 12, p. 34-36.
kennis