Mass exposure en mass disaster accidents: de Wet collectieve afwikkeling massaschade

Met ingang van 27 juli 2005 is in werking getreden de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Deze wet gaat over het treffen van minnelijke regelingen ten behoeve van grote groepen benadeelden.
01.09.2005 | Jan Ekelmans, de Beursbengel 2005 / nr. 747, p. 8-11.
kennis