Mag een verzekeraar zijn mond houden?

In vijf uitspraken heeft de Raad de informatieplicht van de verzekeraar nader omlijnd.
15.05.2006 | Jan Ekelmans, de Beursbengel 2006 / nr. 755, p. 36-37.
kennis