Kroniek 'Eerste aanleg' van J. Ekelmans

Deze kroniek vat de draad op waar de vorige kroniek van de hand van Hermine ten Haaft in TCR 2012-4 eindigde en bestrijkt de periode vanaf 1 oktober 2012: een periode met voor de eerste aanleg boeiende ontwikkelingen. Er werd voor het eerst weer echte beweging op het wetgevingsfront aangekondigd, er waren initiatieven waarbij de gebaande paden van het procesrecht werden verlaten, mediation werd opgeschud, de rechtspraak van de Hoge Raad bevorderde een efficiënte procesvoering en de rechter bleek ook in een tijd van openheid en experimenten soms toch echt een sfinx te moeten zijn. Vooruitzien kan minstens zo leuk en praktisch zijn als achteromkijken: in deze kroniek daarom al snel allereerst aandacht voor aangekondigde veranderingen in de procesgang in eerste aanleg en daarna aandacht voor datgene wat ook nu al geldt.

Klik hier voor het artikel.
18.11.2013 | Jan Ekelmans, TCR 2013 / nr. 4, p. 137-144.
kennis