Kroniek Beslag- en executierecht: TCR 2013 nr 2

Aan de orde komen een aantal arresten gewezen door de Hoge Raad in 2011, een recente belangwekkende hofuitspraak, nieuwe literatuur en de Richtlijn Werkwijze beslag en inzage van C.J.J.C. van Nispen.

Klik hier voor het artikel.
28.03.2013 | David de Knijff, TCR 2013 / nr. 2, p. 64-70.
kennis