Kroniek beslag- en executierecht

Bespreking van een aantal arresten van de Hoge Raad.
26.05.2006 | D. de Knijff, Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2006-4, p. 121-125.
kennis