Klaarblijkelijk falende klachten

Deze bijdrage bespreekt de vijf grootste struikelblokken rond art. 80a RO en geeft aandachtspunten mee om ze te ontwijken.

Klik hier voor het artikel.
19.02.2015 | Cindy Seinen, TvPP 2015 / nr. 2, p. 50-54.
kennis