Kijken door een nieuwe bril naar de stelplicht en bewijslast bij de klachtplicht

De Hoge Raad heeft op 12 december 2014 een nieuw arrest gewezen in de kwestie Far Trading B.V./Edco Eindhoven B.V. Met dit arrest is een duidelijke invulling gegeven aan de verdeling van de stelplicht en bewijslast bij een beroep op de klachtplicht van de artikelen 6:89 en 7:23 BW. Die invulling is anders dan eerder werd aangenomen.

Klik hier voor het artikel.
26.03.2015 | Daan Spoormans, ORP 2015 / nr. 2, p. 15-20.
kennis