Kartelverbod en arbitrage

Kartelverbod en arbitrage, reactie op de bespreking door Prof. mr. M.R. Mok van HvJ EG 1 juni 1999, zaak C-126/97.

Klik hier voor het artikel.
01.02.2000 | Derk Rijpma, Ondernemingsrecht 2000-1, blz. 25-26.
kennis