JA 2015 - 134 Uitspraak HR 10 juli 2015 met noot

Uitspraak Hoge Raad 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1834 met noot van Jan Ekelmans.

De Hoge Raad oordeelt dat inzage in bescheiden op grond van art. 843a RV zowel van een procespartij als van een derde gevraagd kan worden.

Klik hier voor de uitspraak.
12.10.2015 | Jan Ekelmans, JA 2015/134, afl. 8.
kennis