Is 'rendementsverbetering' een reden voor huuropzegging door de verhuurder?

Verhuurders zeggen de huurovereenkomst voor een winkelpand aan de Kalverstraat in Amsterdam na 26 jaar op. Volgens verhuurders kan het te behalen rendement aanzienlijk worden verbeterd als de winkel opnieuw (tegen huidige marktprijzen) wordt verhuurd. Huurster betoogt dat een rendementsverbetering op zichzelf geen geldige grondslag is voor beëindiging van de huur. Daarvoor is de wettelijke huurprijsherzieningsprocedure al bedoeld.

Lees hier het artikel.
21.10.2016 | Myrte Berkvens, Huurrecht 2016 / nr. 5.
kennis