’Inzage van gegevens bij derden door de Belastingdienst; annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 mei 2009 LJN BJ4523

‘’Inzage van gegevens bij derden door de Belastingdienst; annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 mei 2009 LJN BJ4523”, TvI 2009.
 
01.07.2009 | Georg van Daal, TvI 2009.
kennis