IER 2015 - 25 Uitspraak Pharmacosmos Holding A/S - NL Octrooicentrum

IER 2015/25 Uitspraak Pharmacosmos Holding A/S / NL Octrooicentrum / m.nt. J.J.R. Lautenbach in: IER, p. 185-191.

Uitspraak op het hoger beroep van Pharmacosmos tegen Rb. 's Gravenhage 14 augustus 2013 in zaak nrs. 12/7698 en 13/437. Constatering verval van octrooi geen appellabel besluit ex artikel 1:3 Awb. Verzoek om herstel van (al dan niet) ten onrechte geconstateerd verval leidt niet tot appellabel besluit. Herstel fout registraties octrooi niet toetsbaar door bestuursrechter, maar uitsluitend door burgerlijke rechter.

Klik hier voor de uitspraak.
06.07.2015 | Noot van Jolize Lautenbach, IER 2015/25, p. 185-191
kennis