Huurprijswijziging bij winkelruimte (en andere 290-bedrijfsruimte)

Zowel de verhuurder als de huurder van 290-bedrijfsruimte kan de huurprijs op grond van art. 7:303 BW op gezette tijden laten herzien. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. De huurprijs wordt gewijzigd indien deze niet langer overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Als partijen het zelf niet eens worden over de nieuwe huurprijs, zullen ze daarvoor naar de rechter moeten. In deze bijdrage worden het toepasselijke wettelijke systeeem en een aantal veel voorkomende geschilpunten nader omschreven.

Klik hier voor het artikel.
28.02.2013 | Aemile van Rappard en Myrte Berkvens, Huurrecht 2013 / nr. 2, p. 28-32.
kennis