Huurprijsvermindering bij gebreken 11-25

De vraag is of je in een procedure die tegen je is aangespannen om huurachterstand te vorderen als verweer mag aanvoeren dat je vindt dat je recht hebt op huurprijsvermindering.
Dit vanwege gederfd huurgenot, of moet daar een afzonderlijke procedure voor gestart worden?

Klik hier voor het artikel.
24.02.2011 | Aemile van Rappard, Huurrecht 2011 / nr. 2, p. 18-19.
kennis