Huurprijs bedrijfsruimte: indexering

Huurder en verhuurder hebben in de huurovereenkomst een indexeringsclausule opgenomen. De verhuurder doet pas na 27 jaar een beroep op indexering van de huurprijs. Het hof oordeelt dat geen sprake is van rechtsverwerking.

Lees hier het artikel.
29.01.2016 | Myrte Berkvens, Huurrecht 2016 / nr. 1.
kennis