Huurprijs(aanpassing) van 230A-ruimte

In dit artikel wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden om de huurprijs van 230A-ruimte gedurende de looptijd van de huurovereenkomst aan te passen.

Klik hier voor het artikel.
25.03.2010 | A.G.A. van Rappard, Huurrecht 2010 / nr. 3, p. 4-10.
kennis