Hr 16 mei 1997, RvdW 1997, 126 c (Brandsma q.q. / Hansa)

Het hier te bespreken arrest betreft het goederenrechtelijke conflictenrecht bij cessie.
28.05.1998 | D. Rijpma, Tijdschrift voor Insolventierecht 1998, p. 38-40
kennis