Hinken op twee gedachten

Wijzigingen in het activiteitenbesluit.

Per 1 januari en per 1 juli van dit jaar zijn grote wijzigingen doorgevoerd in het Activiteitenbesluit (AB), de Wabo en het Bor waardoor voor minder activiteiten een vergunningplicht geldt. Dit betekent echter nog niet dat de regelgeving er simpeler op is geworden. Voor zowel vergunningverleners als aanvragers kan het lastig zijn om te bepalen of voor bepaalde activiteiten een vergunning nodig is of niet. Na een korte uitleg van de opzet van het Activiteitenbesluit beschrijft zij de belangrijkste wijzigingen.

Klik hier voor het artikel.
26.09.2013 | A. Nijboer, RO-magazine 2013 / nr. 9, p. 36-38.
kennis