Highlights uit Beslagsyllabus 2005

Recent verscheen op de website van de rechterlijke macht de Beslagsyllabus 2005, die duidelijk maakt welk beleid de rechtbanken voorstaan bij de beoordeling van beslagrekesten.
01.06.2005 | Jan Ekelmans, Advocatenblad 2005, p. 279.
kennis