Het wetsvoorstel voor de civiele rechtsgang in eerste aanleg: met hoofd en hard?

In het artikel wordt het wetsvoorstel ter herziening van de rechtsgang voor civiele procedures in eerste aanleg besproken met de veranderingen die men voor ogen heeft gehad. Er wordt besproken wat voor gevolgen dit wetsvoorstel heeft voor de praktijk en wat voor sterke punten en verbeterpunten er zijn.

Klik hier voor het artikel.
27.01.2014 | Jan Ekelmans, NTBR 2014, nr. 2.
kennis