Het Voorontwerp Insolventiewet: Nu even niet

“Het Voorontwerp Insolventiewet: Nu even niet!”, NJB 2007.
01.11.2007 | Georg van Daal, NJB 2007/44.
kennis