Het Recht van kabels en leidingen

De grond zit in het dichtbevolkte en geïndustrialiseerde Nederland vol kabels en leidingen. Het gaat om (buis)leidingen voor aardgas, drinkwater, riolering, energievoorziening, telecom, noem maar op. Omdat deze wereld onttrokken is aan het oog, mag zij zich doorgaans niet verheugen in veel belangstelling. Kennelijk gaan wij er als vanzelfsprekend vanuit dat de ondergrondse infrastructuur gewoonweg op orde is.

Ten onrechte. We merken het pas als er een waterleiding springt bij graafwerkzaamheden. Of als een project stagneert omdat er discussie is over de kosten van het verleggen van leidingen.

Thema’s
  • Wie is immers de eigenaar van de netwerken: de aanlegger, de beheerder of de grondeigenaar?
  • Wie is er aansprakelijk indien een bestaande leiding schade oploopt of veroorzaakt?
  • Wie moet instaan voor de kosten van verplaatsing of reparatie van leidingen?
  • Waar moet men juridisch rekening mee houden bij het doorvoeren van kabel- en leidingenprojecten?
  • Wat moet men gedogen en wat niet?

Op deze en andere vragen geven de auteurs in dit unieke boek een antwoord.

Het recht van kabels en leidingen” - auteurs: A.R. Klijn, A.M. Nijboer, A.A. van Velten, J.C. Toorman en H.A.H. Stam - verscheen bij Maklu-Uitgevers, Apeldoorn/Antwerpen (isbn 978-90-466-0190-7).
Nadere informatie: www.maklu.nl.
01.06.2009 | A.M. Nijboer, Maklu-Uitgevers N.V.
kennis