Het inzagerecht verbeterd?

In november 2011 is een wetsontwerp tot verbetering van de wettelijke regeling van het inzagerecht of de exhibitieplicht in civiele procedures ingediend. Brengt het wetsontwerp een verbetering? Hoe verhoudt het wetsontwerp zich tot hetgeen thans voor het inzagerecht geldt, tot hetgeen voor bewijs door andere middelen geldt en tot de opvattingen zoals die zich over het inzagerecht ontwikkelen? Valt de betekenis van die opvattingen te illustreren aan de hand van concrete uit het leven gegrepen voorbeelden? Die vragen staan centraal bij de bespreking van het wetsontwerp.

Klik hier voor het artikel.
14.02.2012 | Jan Ekelmans, NTBR 2012 nr. 2.
kennis