Het inzagerecht inzichtelijk: art. 843a Rv (exhibitieplicht) en inzage in medische informatie

Rechtbank Zwolle-Lelystad, 184084/HA ZA 11-444 / noot van Jan Ekelmans 'Het inzagerecht inzichtelijk: art. 843a Rv (exhibitieplicht) en inzage in medische informatie'.
10.01.2012 | Jan Ekelmans in: Letsel & Schade 2011 / nr. 4, p. 17-22.
Klik hier voor het hele artikel
kennis