Herleving van opgeheven beslagen

Wacht tot het rode licht gedoofd is… Of niet. Herleving van opgeheven beslagen

Als een opgeheven beslag in hoger beroep herleeft, moeten tussentijdse wijzigingen in de rechtstoestand van het beslagen goed worden geëerbiedigd. Onlangs heeft de Hoge Raad zijn eigen oordelen in dezen bevestigd en de gevolgen voor de derdeverkrijger gepreciseerd. Het devies voor beslagene en derdeverkrijger is: ‘direct vervreemden, ondanks het beslag’. En wat is de betekenis voor de strafrechtspraktijk?

Klik hier voor het volledige artikel.
06.02.2009 | M. den Besten, Advocatenblad 2009/ nr. 2, p. 50-53.
kennis