Hart, handen & voeten: de mondelinge behandeling en de pleitnota na KEI

Juridisch Nederland is inmiddels wel doordrongen van het feit dat de mondelinge behandeling onder KEI `het hart' van de civiele procedure wordt. Idealiter zal de rechter in het merendeel van de zaken meteen daarna uitspraak doen, wat niet alleen vereist dat 11e voor de beslissing relevante informatie aan het eind van die mondelinge behandeling op tafel ligt, maar ook dat partijen zich daarover adequaat hebben kunnen uitlaten. Alle stukken en stellingen moeten daarom vóór de zitting zijn ingediend en rechters zullen vaker instructies geven om dit te bewerkstelligen; tijdens de zitting komt er ruimte voor tevoren met de rechter afgestemde bewijsverrichtingen.

Lees hier het volledige artikel.
02.06.2017 | Cindy Seinen, TCR 2017 / nr. 2, p. 39-47.
kennis