Gewijzigde richtlijn overgang van ondernemingen: werk aan de winkel voor de wetgever

Observaties bij de gewijzigde Europese richtlijn met betrekking tot het behoud van rechten en verplichtingen van werknemers bij de overgang van de onderneming waarvoor zij werkzaam zijn. ArbeidsRecht 1999.
21.05.1999 | J.W. Loman, ArbeidsRecht 1999-5, p. 15-18.
kennis