Geen goedkeuring voor afwijkend beding

Huur van een 290-bedrijfsruimte waarin een hotel wordt geëxploiteerd. De algemene bepalingen bij de huurovereenkomst bevatten een - in de praktijk veel voorkomend - beding over de benoeming van deskundigen bij herziening van de huurprijs. Dit beding wijkt af van de wettelijke regeling van artikel 7:303 en 7:304 BW. Het hof wijst een verzoek van verhuurder tot goedkeuring van dit afwijkende beding af.

Klik hier voor het artikel.
08.09.2016 | Myrte Berkvens, Huurrecht 2016 / nr. 4.
kennis