Gebrekkig gebouw(d), Wat nu?

Hoe zit het nu met de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor een gebouw met een gebrek?
22.06.2006 | Frank Schaaf, de Beursbengel 2006 / nr. 754, p. 12-17.
kennis