Gastnoot van Frank Schaaf in TBR 2018 / nr. 9

Raad van Arbitrage voor de Bouw 8-6-2017, No. 72.077 (Toerekenbare tekortkoming adviseur)

Mr. R.CH. Verschuur, ir. F. Sperling en F. Moes   

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van Arbitrage met gastnoot van F.R.A. Schaaf.
10.01.2018 | Frank Schaaf, gastnoot in TBR 2018 / nr. 9.
kennis