Fundamentele herbezinning

Toen mr. Kalbfleisch nog voorzitter was van de sector civiel recht van de Haagse rechtbank hield hij advocaten tijdens een cursus voor; 'Geld speelt geen rol bij heer Bommel, bij ons is dat anders.' Hij had gelijk. Het belang van zijn opmerking is er alleen maar groter op geworden. Nu het landelijk rolreglement procespartijen tot voortvarendheid dwingt, is immers nog sterker zichtbaar dat ook de capaciteit en bedrijfsvoering van de rechterlijke macht voor langdurige vertraging van de rechtsgang zorgen. Dat vormt een goede aanleiding om bij de fundamentele herbezinning ook onder ogen te zien, hoe de bedrijfsvoering van de sector civiel van de rechterlijke macht verder geoptimaliseerd kan worden. Daarover valt meer te zeggen dan in het rapport gebeurt.

Lees hier het volledige artikel.
15.10.2003 | Jan Ekelmans, Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2003 / nr. 4, p. 110.
kennis