Fraudebeleid speerpunt voor verbond

Vier uitspraken van de Raad van Toezicht laten zien dat zorgvuldig gekeken moet worden naar de vraag, welke sanctie passend is, wanneer onjuiste mededelingen worden gedaan.
15.07.2006 | Jan Ekelmans, de Beursbengel 2006 / nr. 757, p. 34-39.
kennis