Exhibitieplicht met noot van J. Ekelmans

Uitspraak JBPR 2010 nr. 59. Onderwerp: Exhibitieplicht met noot van Jan Ekelmans. Kern van de noot: Heeft de verplichting om de feiten juist en volledig aan te voeren (art. 21 Rv) invloed op de omvang van de aanspraak op bescheiden (art. 843a Rv)? Daarover gaat deze annotatie. Die vraag ligt voor bij de voorzieningenrechter en vervolgens bij het hof, waar schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis van de voorzieningenrechter wordt gevraagd.

Klik hier voor de uitspraak.
03.05.2011 | Jan Ekelmans: Uitspraak JBPR 2010 nr. 59
kennis