Exhibitieplicht en gewichtige reden met noot van J. Ekelmans

Uitspraak JBPR 2009 nr. 52. Onderwerp: Exhibitieplicht en gewichtige reden met noot van Jan Ekelmans.

Kern van de noot: Hoe om te gaan met een verzoek om een contract aan een derde, niet zijnde een contractspartij, te verstrekken waarin gegevens zijn opgenomen die de partijen bij het contract als vertrouwelijk aanmerken?
 
03.05.2011 | Jan Ekelmans: Uitspraak JBPR 2009 nr. 52
Klik hier voor het hele artikel
kennis