Executoriaal verhaalsbeslag op aandelen in een besloten vennootschap

"Executoriaal verhaalsbeslag op aandelen in een besloten vennootschap”, Ondernemingsrecht 2008.
15.07.2008 | Georg van Daal, Ondernemingsrecht 2008/14, p. 145.
kennis